Vattkoppor som vuxen

Vattkoppor är en virussjukdom som vanligtvis drabbar barn. Besvären kan kännas jobbiga men är ofta mindre allvarliga och brukar försvinna efter cirka en vecka. Men för vuxna som drabbas av vattkoppor är besvären betydligt allvarligare - och kan i vissa fall ha förödande konsekvenser.


Har du under din barndom fått vattkoppor är risken obefintligt liten att drabbas igen som vuxen. Men en vuxen person som aldrig fått vattkoppor under sin barndom löper stor risk för att smittas då barnen i samhället ofta smittar omgivningen.

Symtom och komplikationer

Symtomen och komplikationerna är betydligt allvarligare för vuxna än för barn och tar längre tid att läka. I värsta fall kan vattkoppor leda till att flera organ (hjärta, lever) drabbas. Dödsfall finns dokumenterad, men är mycket ovanligt.

Symtom:

 • Utslag på kroppen, samt ont där utslagen finns
 • Klåda
 • Feber
 • Trötthet
 • Försämrad aptit

Komplikationer:

 • Lunginflammation
 • Influensa-liknande symtom
 • Hudinfektion
 • Encefalit (hjärninflammation)
 • Inflammation i lederna
 • Ataxi (försämrad muskelkoordination)
 • Organsvikt som kan leda till döden

Riskgrupper

 • Personer som generellt har svag motståndskraft
 • Personer som aldrig fått vattkoppor
 • Personer som jobbar med barn
 • Personer med försämrat immunförsvar på grund av läkemedel eller sjukdom (HIV)
 • Personer som ordinerats steroider (kortison)

Gravida med vattkoppor

Foster till gravida som smittats av vattkoppor löper risken att drabbas av allvarliga komplikationer. Du bör ha kontakt med din barnmorska direkt om du misstänker att du är smittad.

Komplikationer som kan uppstå är:

 • Lunginflammation
 • Låg födelsevikt
 • Utvecklingsstörningar
 • Infektioner

Då bör du söka vård

Du bör söka vård om du tror att du är smittad och att du tillhör någon av riskgrupperna eller har någon annan allvarlig sjukdom exempelvis hjärtsvikt eller lungsjukdom

Läs mer om vattkoppor här.