Behandling vid vattkoppor

Eftersom att vattkoppor är en sjukdom som orsakas av ett virus finns det ingen direkt behandling mot sjukdomen. Det finns vissa undantag där man kan hjälpa kroppen på vägen men allt som oftast läker sjukdomen ut av sig själv.


Behandling mot vattkoppor

Vattkoppor är en barnsjukdom som i regler läker av sig själv. Det gör att vattkoppor är en sjukdom som sällan behöver behandlas. Däremot kan sjukdomen ge feber och huvudvärk vilket kan lindras med värktabletter och febernedsättande.

Vilka värktabletter du ska ge ditt barn

Däremot är det viktigt att veta att det enbart är värktabletter som innehåller det verksamma ämnet paracetamol som kan användas vid vattkoppor.

Värktabletter som innehåller ibuprofen, diklofenak, naproxen, acetylsalicylsyra, ketoprofen eller nabumeton kan nämligen orsaka ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner och tillstånd.

Om vuxna drabbas

Eftersom att vattkoppor är mycket värre för vuxna kan de ibland behöva behandling. Är du över 20 år, ibland tidigare, kan läkaren skriva ut ett läkemedel som innehåller det verksamma ämnet aciklovir, som hjälper till att bromsa virusets spridning.

För att behandlingen ska fungera är det viktigt att du påbörjar den i tid, så snart de första blåsorna visat sig på kroppen.

Om du ska söka läkarvård

Om du ska söka vård för eventuell behandling av vattkoppor är det viktigt att tänka på att först ringa till vårdcentralen eller sjukhuset och meddela att du faktiskt har vattkoppor. Varför det är så viktigt beror på att sjukdomen är luftburen och mycket smittsam.

Sköterskan som du får samtala med då kan göra bedömningen om du behöver åka in för ett läkarbesök eller om du med egenvård kan avhjälpa dina besvär. Görs bedömningen att du behöver träffa en läkare får du då komma direkt in på läkarens rum istället för att sitta i ett väntrum och smitta ner alla andra patienter.

Behandling mot klådan

När du har vattkoppor kan klådan nästan bli outhärdlig. Du kan lindra denna klåda med kylbalsam, alsollösning, svalt vatten eller antihistaminläkemedel. Om inget fungerar kan du ibland få läkemedel på recept från din läkare som kan lindra klådan.

I vanliga fall kan hydrokortison hjälpa mot klåda men det bör undvikas när du har vattkoppor då det kan göra att såren lättare blir infekterade.

Hygien

För att slippa infektioner eller att vattkopporna sprider sig mycket på kroppen är det viktigt att hålla huden runt om de vätskande blåsorna ren.

Graviditet och vattkoppor

Är du gravid och får vattkoppor ska du kontakta mödravårdscentralen. Detta för att man eventuellt behöver läkemedel som hjälper kroppen att förhindra spridningen av viruset.

Skulle du ha vattkoppor vid en förlossning kan fostret bli mycket sjukt. Som tur är finns det behandling för spädbarnet som hjälper till att bli av med sjukdomen. Denna behandling går ut på att ge fostret färdiga antikroppar, så kallat zosterhyperimmunglobulin.