Så smittas vattkoppor

Vattkoppor smittar lätt – och börjar smitta innan symptomen har brutit ut.


smitta vattkoppor

Vattkoppor kan smitta en hel avdelning innan symptomen ens har visat sig. Foto: Wikimedia, Gustav Ernberg

Vattkoppor smittas via luften och sprids när någon som bär på smittan nyser, hostar eller andas. Viruset börjar också smitta några dagar innan själva vattkopporna bryter ut.

Inkubationstid

Inkubationstiden för vattkoppor är 14-16 dygn. Alltså så lång tid det tar från det att du blivit smittad till dess att symptomen bryter ut.

Kan bara smittas en gång

De allra flesta kan bara få vattkoppor en gång. Men viruset finns kvar latent i kroppen. Aktiveras det igen kommer du att få sjukdomen bältros.

Har du bältros kan du som bältrosbärare smitta en person att få vattkoppor eftersom det är samma virus. Däremot kan du inte smittas av bältros från någon som har bältros eller vattkoppor.

När slutar vattkoppor smitta?

Vattkoppor slutar smitta när blåsorna börjar försvinna och du eller ditt barn börjar må bättre. Detta brukar ske efter ungefär en veckas sjukdom. Om du är vuxen kan det ta längre tid.

Vattkoppsparty – olika åsikter

Vattkoppor är en barnsjukdom som de flesta barn kommer att drabbas av. De som inte får sjukdomen som barn riskerar dock att få den som vuxen. Detta kan vara jobbigare eftersom viruset ger mer komplikationer för en vuxen än för ett barn.

Därför är det många vuxna som anordnar vattkoppspartyn för sina barn. Alltså att om ett barn är smittat så ser alla föräldrar till att barnen leker tillsammans för att smittas samtidigt och på så sätt slipper barnet smittan som vuxen.

En del är dock kritiska mot vattkoppspartyn då de menar att man rent etiskt inte ska utsätta sitt barn för en sjukdom med mening. Om barnet vid 10 års ålder inte har fått vattkoppor än är det en bättre metod att vid denna ålder istället vaccinera barnet.