Bältros

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. För att få bältros måste du ha haft vattkoppor innan.

Bältros utslag

Exempel på hur utslag vid bältros kan se ut. Blåsor sträcker sig som ett bälte eller band, ofta längs bålen.


Bältros – samma virus som vattkoppor

Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, ett virus i herpesfamiljen.  Har du en gång haft vattkoppor ligger detta virus kvar i kroppen och “vilar” resten av ditt liv. Blir viruset sedan aktivt igen kan du utveckla sjukdomen bältros.

Att viruset aktiveras igen beror oftast på att immunförsvaret försämras. Immunförsvaret blir något försämrat när vi blir äldre. Det är därför oftast personer över 50 år som drabbas av bältros, men även små barn kan insjukna.

Symptom

Utslag på ett begränsat område – ofta på buken

BältrosDet första symptomet på bältros är att du får en brännande eller pirrande smärta på ena sidan av kroppen. Sjukdomen har fått sitt namn för att blåsorna och utslagen oftast sitter kring bålen och bildar som ett bälte på ena sidan av kroppen. Det beror på att virus som orsakar bältros rör sig längs med nerverna som sträcker sig i ett bälte över denna del av kroppen. Ofta håller sig utslagen på ett begränsat område och sprider sig inte över resten av kroppen.

Efter att du fått utslagen kan du även få lite feber och svullna lymfkörtlar. Du kan även få huvudvärk, känna dig trött och yr innan utslagen syns.

Såren kan bli infekterade

Efter ungefär en vecka brukar såren gå sönder som det sedan blir sårskorpor på. Det är inte helt ovanligt att såren blir infekterade av bakterierna som finns på huden. Från det att du fått bältros tills att du är helt frisk brukar det ta ungefär en månad.

Äldre får svårare symptom

När äldre drabbas av bältros kan däremot smärtorna i huden sitta kvar i flera månader efter att såren försvunnit.

Smittar inte som vattkoppor

 

Bältros är inte lika smittsamt som vattkoppor men en vuxen som bär på bältros kan smitta barn med samma virus och de kan då få vattkoppor.

Däremot kan man inte få bältros av någon som har vattkoppor.

Dessutom skiljer sig vattkoppor och bältros i hur de smittar. Vattkoppor är en luftburen smitta medan bältros endast smittas vid direktkontakt med sårvätska från blåsorna.

Behandling

Om du är 50 år eller äldre eller om det har gått mindre än tre dagar sen de första utslagen visat sig på huden, bör du kontakta en läkare så att du kan få läkemedel.

Bältros kan behandlas med virushämmande läkemedel men de måste ges inom tre dagar från att utslagen börjar synas för att få bäst effekt.

Om du lider av kraftiga symptom kan du erbjudas behandling även senare. För smärta kan du få smärtstillande medicin på recept om de receptfria alternativen inte hjälper.

Vaccin mot bältros

Det finns idag ett vaccin mot bältros för dig som är över 50 år. Vaccinet innehåller levande men försvagat virus och det är viktigt att du har ett fungerande immunförsvar om du ska få vaccination.

Vaccinet minskar risken för att få bältros men minskar också risken att du ska få väldigt ont om du ändå drabbas. Skyddet från vaccinet håller däremot inte för resten av livet, vissa studier har till exempel visat att vaccinet ger effektivt skydd i tre år.

Egenvård

Om du har fått bältros är det viktigt att hålla rent kring det drabbade området så att det inte blir infekterat. Rengör därför runt utslagen några gånger per dag med tvål och vatten. Torka sedan försiktigt.

Det är även viktigt att tänka på att inte träffa de som kan vara extra mottagliga för viruset, till exempel små och/eller nyfödda bebisar.