Vaccin mot vattkoppor

Det finns idag ett vaccin mot vattkoppor, detta finns inte i barnvaccinationsprogrammet utan är något du själv måste betala för.


vaccin

Vem vaccineras?

De som vaccineras mot vattkoppor tillhör oftast en medicinsk riskgrupp, exempelvis barn som har ett nedsatt immunsystem. Det rekommenderas även att syskon och kompisar till barn med nedsatt immunförsvar vaccinerar sig.

Just nu pågår det även diskussioner om vattkoppor-vaccinet ska ingå i barnvaccinationsprogrammet.

Du ska inte vaccineras om

  • Du har en allvarlig sjukdom med nedsatt infektionssvar
  • Du har en infektion med hög feber
  • Du är gravid

Pris för vaccin

Vaccination mot vattkoppor kostar ungefär 600-750 kronor per dos beroende på var du vaccinerar dig. När du vaccinerar dig mot vattkoppor behövs oftast två doser med minst fyra veckors mellanrum. Små barn brukar dock bara behöva en dos.

Biverkningar

Hos fem procent av de vaccinerade kan en svag form av vattkoppor dyka upp i form av röda små pricka en till två veckor efter vaccinationen. Allmänpåverkan är väldigt sällsynt.