Vattkoppor hos spädbarn

Om ett spädbarn får vattkoppor beror till stor del på mamman. Mammor som tidigare haft sjukdomen kan föra över ett tillfälligt skydd till fostret under graviditeten. Skyddet överförs dock inte om mamman inte haft vattkoppor tidigare eller inte blivit vaccinerad.


När man haft vattkoppor tidigare

Spädbarn kan få vattkoppor. Risken är dock liten då de flesta mammor redan haft vattkoppor tidigare och har immunitet mot sjukdomen i form av antikroppar. Under graviditeten förs antikropparna över till fostret genom moderkakan.

Detta ger det nyfödda barnet ett tillfälligt skydd som varar upp till sex månader. Skyddet är dock inte komplett. Om det nyfödda barnet skulle drabbas av vattkoppor under de första levnadsmånaderna är besvären oftast lindriga.

Viktigt att veta är att amning inte ger barnet något skydd – antikropparna förs endast över genom moderkakan.

När du inte haft vattkoppor tidigare

Barn födda till mammor som inte haft vattkoppor eller inte blivit vaccinerade kan få sjukdomen med besvärliga symtom som följd.

Symtom:

•   Hög feber

•   Utslag i ögonen och andra slemhinnor (ex. i munnen)

•   Hosta

•   Högre puls

•   Kräkningar

•   Muskelryckningar

Sök vård snabbt om ditt spädbarn smittats och / eller visar symptom

När du får vattkoppor under graviditeten

Får du vattkoppor under graviditeten kan även ditt barn få det beroende på när du smittats. Om du smittats tidigt under graviditeten har kroppen hunnit utveckla ett skydd som förs över till fostret. Smittas du under slutet av graviditeten, vecka 35 eller senare, hinner kroppen inte producera antikroppar och fostret får därmed inget skydd.

Får du vattkoppor i slutet av graviditeten är det viktigt att du söker vård och får behandling.
Du kan även söka vård om du får vattkoppor tidigt under graviditeten, även om risken är liten för att barnet drabbas. 
Dessa frågor besvaras mycket lämpligt av din barnmorska.