Kan man få bältros av någon som har vattkoppor?

Bältros och vattkoppor orsakas av samma virus men de smittar på olika sätt.


Bältros och vattkoppor – samma herpesvirus

Både vattkoppor och bältros orsakas av ett virus som heter Herpes Zoster men brukar drabba personer i olika åldrar.

Vattkoppor är en vanlig barnsjukdom som ger röda prickar på huden. Bältros drabbar oftast personer över 50 år. Vattkoppor kan drabba äldre och bältros kan drabba barn, men det är mer ovanligt.

Eftersom båda sjukdomarna orsakas av samma virus är det många som undrar om hur man kan råka smitta varandra.

Kan jag få bältros av någon som har vattkoppor?

Det enkla svaret är nej.

Du kan bara få bältros om du redan haft vattkoppor. Viruset som orsakar vattkoppor stannar kvar i kroppen efter att du blir frisk och finns kvar i ett ”vilande” tillstånd resten av livet. Om viruset återaktiveras eller ”vaknar” senare i livet så får du bältros. När viruset återaktiveras igen finns ingen risk att du får vattkoppor, det kan du bara få en gång i livet.

Vattkoppor smittar lätt via hosta och nysningar. Om du vistas med någon som har vattkoppor kan du smittas av viruset och få vattkoppor om du inte tidigare haft det.

Kan jag få vattkoppor av någon som har bältros?

Det enkla svaret är ja!

Du som inte har haft vattkoppor kan smittas med viruset från personer som har bältros. Då får du vattkoppor som senare i livet kan leda till att du drabbas av bältros.

Bältros smittar inte på samma sätt som vattkoppor. Bältros kräver direkt kontakt med sårvätskan från blåsorna. Du som har bältros bör därför tänka på att inte träffa personer som inte har haft vattkoppor och kan bli väldigt sjuka av det. Till exempel personer med nedsatt immunförsvar eller gravida. Detta gäller framförallt när du har aktiva blåsor med sårvätska.