Vaccin mot bältros

Sedan 2013 finns det ett vaccin mot bältros i Sverige. En dos kostar ungefär 1500 kronor och minskar risken för bältros med 50 procent.


vaccin mot bältrosOm du någon gång haft vattkoppor så kan du få bältros, ungefär var fjärde person drabbas. Ofta sker detta när du blir äldre och ditt immunsystem försvagas.

Idag finns det ett vaccin som minskar risken för detta, däremot är det inget garanterat skydd.

För vem?

Vaccinet är godkänt för personer över 50 år. Det är då du har som störst risk att få bältros.

Skyddar bara till en viss del

Personer över 60 år som vaccinerar sig får en 50 procentig minskad risk för bältros.

Om du drabbas av bältros trots att du har tagit vaccinet minskar risken för långvarig smärta efter bältros med 75 procent.

Pris och dosering

Hur länge vaccinet har effekt är inte ännu säkert. Detta för att vaccinet inte har funnits så pass länge.

Vissa vaccinationskliniker skriver att vaccinet håller i tio år. Säkra rekommendationer angående detta kommer att komma inom några år. Vissa studier tyder på att vaccinet håller i minst tre år.

För tillfället rekommenderas en dos, för ett 10-årigt skydd. En dos kostar ungefär 1500 kronor.

Ingår inte längre i högkostnadsskyddet

Vaccinet togs bort från högkostnadsskyddet den 1 november 2014. Detta eftersom den höga kostnaden inte motsvarar nyttan med vaccinet. 

Nytt i Sverige – men har funnits länge i USA

Bältrosvaccinet började säljas i Sverige först 2013, men har funnits i USA och varit godkänt i EU sedan 2006.

Biverkningar?

Alla läkemedel har en risk för biverkningar. Men risken för biverkningar vid bältrosvaccinet är väldigt liten. Du bör dock inte vaccineras vid vissa tillstånd eller sjukdomar.