Effektivt skydd med vaccin mot bältros

Omkring 95% av vuxna har haft vattkoppor och riskerar därför att få bältros senare i livet.


Gammal man med bältros

Ett utslag av bältros går ofta som ett band på överkropp.

Forskare i USA har sammanställt resultat från över 70 000 personer över 60 år som fick vaccin mot bältros. Det ger ett effektiv skydd i upp till tre år.

Vaccinet fungerar mot varicella-zoster viruset, del av herpes-familjen. Viruset orsakar först vattkoppor men stannar sedan kvar, vilandes i nervceller. Immunförsvaret försvagas naturligt på ålderns höst och då kan viruset återaktiveras och orsaka bältros.

Vid bältros har viruset rört sig längs nervbanorna till huden och orsakar klåda, smärta och blåsor. En inflammation i nerverna kan göra mycket ont. Ett utslag av bältros brukar läka efter några veckor men i vissa fall (10-20%) kan bältros ge permanenta synskador om viruset tar sig till ögonen.

Den enda behandlingen som finns idag är antivirala läkemedel men den måste påbörjas senast tre dagar efter den första blåsan slagit ut. Annars kan du få hjälp av smärtstillande läkemedel. Forskarna bakom studien menar därför att det finns en stor nytta av att ta vaccinet efter 60 års ålder.